Water naar de zee dragen

Opmaalpomp kost handen vol geld.

Als je geld als water hebt is het niet zo'n probleem. Echter de bruggen kunnen niet langer open, omdat het een te hoog kostenplaatje met zich meebrengt. 

De eerdere constructie werkte niet en nu is het weer hersteld. De waterstroom gaat nu weer in de lengte van de vaart. Alles bij elkaar opgeteld zijn we een slordige twee miljoen verder. In guldens wel te verstaan.

De

De " bodemloze put"

Nijecompagnonsbrêge

Wat is de logica?

Je schrijft een wedstrijd uit voor een nieuwe naam voor een brug. Er komt iets uit en je verzint dan als namencommissie zelf de naam voor de brug.
Een brug, die al een naam heeft, "Brug Loevestein".
Bruggen dragen over het algemeen de naam van de straat of wijk, waar de brug zich bevindt.
Ook voor de veiligheid. Je belt 112 en meldt een calamiteit. Waar is het ?
Nijecompagnonsbrêge.
Waar is dat ? Brug Loevestein.

Google maar naar deze brug, brug Loevestein. Brug Loevestein

GORREDIJK - De nieuwe brug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart in Gorredijk krijgt de naam 'Nije Kompanjonsbrêge'. Dat is de uitkomst van de namenwedstrijd die de gemeente heeft georganiseerd. De Nije Kompanjonsbrêge ontsluit uitbreidingswijk Loevestein en zorgt voor een directe aansluiting naar doorgangsweg de Nijewei.

De winnaar van de wedstrijd is M. van der Wal uit Beetsterzwaag, hij opperde de naam Compagnonsbrug. De onlangs ingestelde straatnamencommissie, aangevuld met Luit Beenen van Plaatselijk Belang Gorredijk, borduurde op zijn suggestie op voort en kwam uit op Nije Kompanjonsbrêge, als hommage aan de stichting De Nije Kompanjons die in 1974 wist te voorkomen dat de vaart zou worden gedempt.

In totaal beoordeelde de commissie 27 inzendingen, waaronder die van de 10-jarige Eva Avezaat uit Gorredijk. Eva bedacht de naam Loevesteinse brug.

Stop geld onderzoekbureau in brugwachters Turfroute.

"Open Beetsterkanaal is "dwingend" nodig voor toerisme".

Met deze kop in de leeuwarder Courant wil Opsterland duidelijk maken dat het nodig is om het Polderhoofdkanaal open te maken. Het toernetwerk moet in een landelijk netwerk completer worden. Waarom heeft de Opsterlandse Compagnonsvaart (Turfroute)  dan niet de openingstijden van het landelijke netwerk. Te beginnen bij het Friese Netwerk?

Mooie brug bij Loevestein. Alleen wel vaker gesloten dan de brug op Heerenzijl. Erg jammer voor het landelijke netwerk waar bureau ZKA Consultants en Planners over spreken

Mooie brug bij Loevestein. Alleen wel vaker gesloten dan de brug op Heerenzijl. Erg jammer voor het landelijke netwerk waar bureau ZKA Consultants en Planners over spreken

Passen en meten

Gewurm onder nieuwe Hoofdbrug

Oosterwolde-Het is voor bootjesvolk op de Turfroute nog even passen en meten bij de nieuwe Hoofdbrug van Oosterwolde. Omdat aan een dubbele vergrendeling wordt gewerkt, kan de hefbrug nog niet volledig open. Dit ervoer de schipper vande Wicoma uit Zwijndrecht gisteren aan den lijve. Met schurende geluiden wurmde hij de schuit onder de oeververbinding door. De brug moet 23 juli klaar zijn,maar de gemeente Ooststellingwerf hoopt dat dit eerder kan. (bron Leeuwarder Courant)

Mei pine Foto LC/Jan de Vries

Mei pine Foto LC/Jan de Vries

Hekkelen

Fietsen, winkelwagentjes, bermpaaltjes en verkoopborden. De bodem van de Opsterlânske Kompanjonsfeart is weer schoon. Met een dreg veegde Provinciale Waterstaat de Turfroute gisteren schoon tussen Appelscha en Gorredijk. Jelte Bruinsma bediende de kraan terwijl Halbe Keidel het schip langzaam door de vaart stuurt.

Hekkelen in Appelscha Foto Jan de Vries

Hekkelen in Appelscha Foto Jan de Vries

Oosterwolde

Op de Opsterlandse Compagnonsvaart is altijd wel wat in het vaarseizoen. Hele winter is er geen scheepvaartverkeer, maar op het moment dat de recreatievaart haar opwachting maakt wordt er aan bruggen en sluizen gesleuteld of is men nog niet klaar met de klus. In een provincie, die zich wil profileren als recreatiegebied, "Speeltuin van het Nederland", niet helemaal logisch.We zullen vanaf nu even een start maken met de "opstoppingen" op de Turfroute.

Hoofdbrug later open

OOSTERWOLDE

De Hoofdbrug in het centrum van Oosterwolde gaat later dan gepland open voor wegverkeer. De provincie wil extra veiligheidsmaatregelen nemen om de brug in gehevenstand dubbel te vergrendelen.Ophet benodigde materiaal zit een langere levertijd. Nu zal de brug op 23 juli klaar zijn. Boten met een hoogte tot 3 meterkunnen er wel langs. De provincie heeft onlangs besloten om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. De veiligheid was niet in geding, maar de provincie streeft naar een Europees veiligheidslabel.Vanaf september vorig jaar wordt al gewerkt aan de brug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart.

Jammer dat in onderstaand artikel niet gerept wordt over de hinder voor het scheepvaartverkeer!!

02 juni 2010 , pag. 15

Roep om rappe

opening Hoofdbrug

- OOSTERWOLDE Gemeente Ooststellingwerf en ondernemersclub Oosterwolde Promotion voeren de druk bij de provincie op om de Hoofdbrug in hartje Oosterwolde eerder af te krijgen. Onlangs meldde het provinciebestuur dat het werk aan de brug anderhalve maand later klaar is dan gepland, omdat ze hem in geheven stand een dubbele vergrendeling willen meegeven. Dit is ondernemers aan weerszijden van de brug en andere dorpelingen in het verkeerde keelgat geschoten. Sinds de werkzaamheden in september begonnen is het winkelhart minder goed bereikbaar. D66’er Tammo Munting uitte hierover gisteren zijn zorgen in de raadscommissie ruimte en vond steun bij wethouder Jan HenkVeenhouwer. Die liet weten dat de brug over de Opsterlânske Kompanjonsfeart mogelijk tóch eerder klaar is dan 23 juli, de datum die nu in de agenda staat. Veenhouwer zei verbaasd te zijn over het provinciebesluit om de brug extra te vergrendelen. Volgens hem was de veiligheid ook bij een enkele veiligheidsmaatregel niet in het geding. ,,De kans dat er iets mis zou gaan is net zo groot als dat iemand van ons de Staatsloterij wint.’’Vrijdag, tijdens de avondmarkt, laten werklui het brugdek wel zakken. Auto’s kunnen er dan nog niet overheen, maar voetgangers tijdelijk wel. Lien Dankbaar van de PvdA stelde nog voor om de brug elke zaterdag begaanbaar te maken voor wegverkeer, omdat dan het meeste winkelend publiek wordt verwacht.

Brug Loevestein nog steeds niet klaar*

Wietze Kooistra, wethouder van de gemeente Opsterland
“Opsterland zoekt steeds naar nieuwe en andere vormen van inspraak voor onze inwoners. Bij het ontwerp van deze brug is er voor gekozen Plaatselijk Belang en omwonenden een stap eerder dan gebruikelijk bij het proces te betrekken. Meestal ligt er al een ontwerp waarover een klankbordgroep dan haar mening kan geven. Bij de start van deze klankbordgroep was er niets. Er moet een brug komen, dat was alles. Dat was wennen, bleek ook aan het eind van de eerste bijeenkomst. Vanuit de groep kwam de vraag wat de gemeente er nu eigenlijk van vond. Maar de gemeente vond er nog niets van. Toen pas beseften de leden dat het werk van de klankbordgroep er echt toe deed.”

Voetgangers en fietsers hebben hun eigen rijbaan. Aan de noordkant komt er een komvormige waterpartij met mogelijkheden voor vissers en voor het aanleggen van kleine boten (illustratie ipv Delft).

Planning

Het college van B&W heeft op 26 augustus jl. besloten het ontwerp van de brug definitief aan het bureau DHV te gunnen. DHV werkt het ontwerp nu uit in een bestek. Daarna volgt een aanbesteding, waarna de bouw van de brug in februari 2009 wordt gegund aan een aannemer. De oplevering van de ontsluitingsweg, de brug en de rotonde in de aansluiting met de Nijewei is gepland voor oktober-november 2009.

* Brug is 29 mei 2010 voor het eerst zonder hulp van hijskraan in werking.


Het kan nog lager dan Flippobrug

Het kan nog lager dan Flippobrug

Deel deze pagina